Toekomstprojecten voor de Kempen

De Werkgroep duurzaamheid SFK wil drie concrete initiatieven voorleggen aan alle Kempenaars met de vraag: “Voor welk toekomstproject voor de Kempen kom ik uit mijn zetel?”. Met deze toekomstprojecten willen we in onze regio lokale veerkracht opbouwen. We doen dit door een aantrekkelijk (niche-)initiatief te nemen dat het huidig (onduurzaam) systeem uitdaagt.

Op dit moment worden onze voedselvoorziening, energieproductie of consumptiepatronen succesrijke uitgedaagd door initiatieven zoals ‘klimaatneutrale stad’ , ‘moestuinieren in de school’, ’autodelen’,  ‘grow tomatoos upside down’  of  ‘kleding swishings (=ruilbeurs)’ . We gebruiken deze initiatieven hierbij als inspiratiebron.

De drie concrete initiatieven die we naar voor schuiven moeten:

  • een hoge attractiviteit hebben zodat we de grote massa kunnen bereiken (Music4Life)
  • een duidelijk eindpunt hebben zodat mensen een ‘hapbaar’ engagement aangaan en een voordeel zien voor zichzelf als ze zich verbinden met het toekomstproject
  •  een hoog ‘sexy’-gehalte hebben voor de media zodat we het thema van transitie breder kunnen uitdragen
  • beantwoorden aan het KISS-principe (simpel) zodat in vier zinnen kan uitgelegd worden wat de bedoeling en het belang is van het toekomstproject

Aanpak

Elk project heeft een of twee peters of meters die in de consultatieronde het ‘gezicht’ vormen van hun toekomstproject. De peters of meters leggen aan het ruime publiek uit wat ze willen bereiken, waarom en hoe ze dat gaan aanpakken. Ze roepen mensen en groepen op om een engagement te nemen in het toekomstproject.

Indien mogelijk heeft elk project heeft een promotiefilmpje van 3à5 minuten dat via sociale media verspreid kan worden. Eventueel kunnen we aan RTV vragen om elk toekomstproject  gedurende enkele minuten voor te stellen.

Vervolgens is het de bedoeling dat voor elk toekomstproject engagementen worden verzameld van individuen, transitiegroepen of verenigingen. Op die manier willen we mensen mobiliseren om mee te  werken aan de realisatie van ‘het toekomstproject voor de Kempen’.

Mensen en groepen zich engageren bepaalde taken voor de realisatie van het project uit te voeren. Men kan mee zijn schouders zetten achter het toekomstproject door ‘in te tekenen’ op vooraf gevraagde deeltaken en hierover verantwoordelijkheid nemen of door op de website aan te geven hoe men wil bijdragen aan de realisatie van het project.

Het is de bedoeling dat we deze website nog interactiever maken zodat mensen kunnen aanduiden/invullen hoe ze hieraan willen meewerken en kunnen zien wie al zijn medewerking opgaf.  (zie model van lucifer vormgevers)

Iedere trekker van een toekomstproject promoot zijn project bij jeugdbewegingen, scholen, socio-culturele verenigingen. De Werkgroep duurzaamheid SFK coördineert enkel de uitvoering van het project op basis van de toegezegde engagementen. Indien nodig wordt er projectfinanciering gezocht bij steunende organisaties en worden

In de mate van het mogelijke wordt de uitvoering van ieder toekomstproject opgebouwd naar één piekmoment waarop de realisatie plaatsvindt. De peter of meter van het project tracht een concrete timing uit te werken en gedetailleerde deeltaken te inventariseren. Door vooraf goed in te schatten welke deeltaken er tegen wanneer moeten zijn, kunnen we projecten detacheren naar bestaande initiatieven of spontane vrijwilligers die zich aansluiten bij het toekomstproject. Als veel mensen een klein beetje doen, kunnen we grootse dingen realiseren. Hoe meer we deze randactiviteiten en linken met andere initiatieven voorstructureren , hoe groter het initiatief zal worden!

Concrete projecten

[toggles class=”yourcustomclass”]
[toggle title=”Kledingruilbeurs (Bieke, Anneleen)” class=”in”]De Kempen houdt de grootste kledingruilbeurs voor vrouwen van Europa. Iedereen brengt kledij mee die te klein, te groot of gedemodeerd is (http://vimeo.com/9863525). Er wordt onderhandeld en geruild en iedereen gaat naar huis met een ander kledingstuk dat wel past zonder dat één cent aan te pas komt. Hoe gaat dit dan precies in zijn werk? Lees: http://www.swishing.be/wat-is-swishing/hoe-werkt-een-swishing We zouden ook zelf een eigen alternatief kunnen organiseren waarbij men telkens 1 op 1 ruilt tot men iets gevonden heeft? Met deze actie willen we een duurzaam alternatief bieden voor commerciële massaproductie. We bieden ruimte aan vrouwen die hun eigen kleiding maken, fantastische combinaties maken met tweedehandskleding en die de sociale verplichtingen rond mode willen doorbreken. We willen het thema van consumptie en mode breder open trekken. We denken aan het voorbeeld van een festivaldag met bonnetjes en voorwerpen. Iemand die kleding maakt met stoffen die ze vindt. Dat overstijgt het financiële. We kunnen er workshops rond duurzame kleding, bio-hennep of bio-katoen aan koppelen. Of infostands over de schade van met chloor gewassen jeans op het lokale milieu. Of een presentatie over kinderarbeid en arbeidsomstandigheden in de textielsector in het Zuiden en hoe daaraan kan gewerkt worden. Een vakbond kunnen intekenen om die presentatie te verzorgen en winkel met bio-kleding zou een infostand kunnen verzorgen. De kringwinkel zou bijvoorbeeld de locatie ter beschikking kunnen stellen. Creatieve bloggers van  http://pinterest.com/recykleren/ kunnen hun creaties daar presenteren en op die manier mensen aanzetten om zelf kledij te maken met stukken stof. Op die manier detacheren we de uitvoering van deze toekomstprojecten aan bestaande initiatieven.[/toggle]
[toggle title=”Kastanjebomen (Pieter) en lokale vruchten”]De Kempen verzekert zichzelf met 1.000 kastanjebomen. Tamme kastanje heeft een vergelijkbare voedingswaarde als rijst en kunnen op tal van manieren verwerkt worden in onze voeding. Door nu kastanjebossen aan te leggen hebben onze kleinkinderen een soort verzekering voor als voedsel moeilijker ter beschikking is. Zal de aarde 9 miljard mensen kunnen voeden in 2060? Kastanjebossen vragen beperkt beheer en speelden historisch gezien een belangrijke rol (o.a. als oorlogsvoedsel)  in de Kempen.  Vooral loofbomen vangen door hun groei CO2 uit de atmosfeer. Ze halen onzuiverheden uit de lucht. Dit initiatief wil mensen bewust maken van deze waarde en hen aanzetten om iets te doen met de kastanjes. Waarom rijst van de andere kant van de wereld laten komen als je met iets dat je vindt fantastische kastanjepuree kan maken, het kan verwerken in cake of een gezellig buurtfeest kan organiseren rond een herfstvuur voor gepofte kastanjes? Wie engageert zich om via google streetview de kastanjebomen van zijn gemeente te lokaliseren te ‘taggen’. Welk gezin heeft een voldoende grote barbecue om een buurtfeest te organiseren onder de oudste kastanjeboom van het dorp. We zoeken gemeentebesturen die alle kinderen geboren in 2011 een geboorteboom willen cadeau doen. Wie kan een kookworkshops geven over ‘creatief met kastanje’? Wie engageert zich om hierover een reportage te maken en deze samen met de recepten online te zetten. We zoeken klassen van lagere scholen waarin elke leerling 10 kastanjes begeleidt tot een plantklare boompje. Deze leerlingen kunnen dan aan bedrijven, scholen en de gemeente aanspreken om daar te mogen komen planten. Wie kent een oude mijnwerker die bij een boom-plant-actie komt vertellen over de mijncitées die vol met kastanjebomen stonden?[/toggle]
[toggle title=”Moestuintjes (Bieke)”]De Kempen creëert 50 Ha nieuwe volkstuintjes in publieke ruimtes en braakliggende gronden. Hiermee brengen we in lokale gemeenschappen wijsheid samen om uit Kempische zandgrond toch voor onze eigen voedselzekerheid in te staan. We willen deze typische vaardigheid doorgeven aan toekomstige generaties door jeugdbewegingen, scholen en adolescenten te betrekken. We vertrekken hierbij van de participatieve methodieken van het permacultuur ontwerp (http://transitie.be/userfiles/file/Het%20wezen%20van%20permacultuur.pdf) of http://patrickwhitefield.co.uk/ of “Tuinen van Overvloed” van Fransje de Waard. Volkstuintjes zorgen voor seizoensgebonden consumptie voor 5 tot 10 maal meer mensen dan diegenen die erin actief zijn. Volkstuintjes stellen mensen en hun sociaal netwerk in staat lokaal te consumeren. Wie engageert zich om een workshop permacultuur te geven? Waar kunnen we groenten uitdelen of verkopen? We zoeken mensen die zaden en gronden willen ter beschikking stellen. Wie engageert zich om een lokaal CSA-bedrijfjes op te starten? http://www.csa-netwerk.be/wat-is-csa. We zoeken mensen die initiatieven nemen zoals www.eetbaretuinen.be. Wie kent een tuinman die oude ‘vergeten’ Kempische groenten kan uitstallen, hun eigenschappen toelichten en laten proeven tijdens een van onze evenementen?[/toggle]
[toggle title=”Zwerfvuil (Mon)”]De Kempen is na dit toekomstproject de regio bij uitstek in Europa die volledig vrij is van zwerfvuil. Eens opgekuist, is de drempel hoger om opnieuw te zwerfvuil te storten. Wie engageert zich om overal in de Kempen sites van zwerfvuil te lokaliseren door middel van een applicatie die werkt op basis van Google Maps. We zoeken iemand die contact opneemt met Estland en deze applicatie kan aanpassen aan de Kempen. We engageren allerlei individuen, groepen,  verenigingen en lokale besturen die deze locaties opruimen. Sites met sluikstorting worden gemeld en opgeruimd. Ter inspiratie: het Country clean-up project uit Estland “Lets Do It 2008“.  Nergens in de Kempen blijft nog vuil liggen en niemand stort illegaal, veroorzaakt zwerfvuil of  werpt sigarettenpeukjes op de openbare weg. Deze actie heeft vooral een sensibiliserend effect: zadel toekomstige generaties niet op met jouw rommel! Welke jeugdbeweging wil zich engageren om afrit 24 van de E313 onder handen te nemen? Wie het aandurft om zich te engageren om gedurende gans 2012 elke persoon die iets achteloos wegwerpt achterna te gaan, aan te spreken en te wijzen op zijn verantwoordelijkheid, krijgt een dubbele stem![/toggle]
[toggle title=”Pluk de dag (Fleur)”]De Kempen: het grootste bijen- en vlinderparadijs van Europa! We zaaien massaal wilde bloemen in privé-tuinen, openbare domeinen, braakliggende gronden, industrieterreinen en tal van andere plaatsen. We organiseren zaadverzameling en zaaduitwisseling. Wie kan er tips geven aan de meer dan 200 klassen, jeugdbewegingen en verenigingen die als peter optreden voor bloemenweiden en bijencorridors in hun buurt? Deze bloemenweiden worden gelokaliseerd, opgevolgd en beschermd met behulp van een applicatie die werkt op basis van Google Maps. We zoeken mensen en organisaties die infosessies rond belang, beheer en behoud van bloemen en ‘onkruid’ kunnen geven. Via mailings bewerkstelligen het gebruik van typisch Kempische veldbloemen, groenbemesters en vlinderbloemigen. Meer info: http://www.kennisakker.nl/kenniscentrum/handleidingen/teelthandleiding-groenbemesters. Wie heeft er zin om een e-zine te verzorgen voor alle bloemenzaaiers in de Kempen. Deze elektronische nieuwsbrief geeft per maand concrete instructies welke verzorging de bloemenweide op dat moment nodig heeft?[/toggle]
[toggle title=”Lokale munt (Jan)”]Geld zonder rente, is geld zonder schuld en geld zonder groei. De Kempen voert het grootse experiment ter wereld uit met een duurzame ‘stady state economie’. Onze lokale munt de “Ik-U” (met een passend U≈ symbool) is het meest gebruikte alternatieve geldsysteem van de wereld. Ons alternatief geldsysteem geeft de Kempen veerkracht in tijden van financiële crisis en bij een falende staat. We zoeken mensen die een Kempische gouden (what’s in a name?) gids anex website samenstellen waarin handelaars staan die de principes van een stationaire economie onderschrijven en waar mensen met deze munt duurzame aankopen kunnen doen. Wie drukt de “Ik-U” biljetten waarmee mensen lokale ruilsystemen opzetten om diensten uit te wisselen en goederen van elkaar te lenen? We trachten aansluiting te vinden met LETS Vlaanderen die hun werkwijze komt toelichten in elke Kempische gemeente. Gemeentebesturen engageren zich om plaats te maken in hun gemeenteblad om deze sessie vooraf bekend maakt en hierover rapporteert.  Wie bouwt de website? Welke eindredacteur informeert over de diensten en goederen die mensen heel lokaal (binnen de 3 km) aanbieden. We zoeken mensen die diensten en goederen te ruil aanbieden. Lokale letsgroepen gaan bloeien en trekken massaal nieuwe leden aan. Wie wil zich engageren om 20 brochures met uitleg in zijn dorp te bezorgen aan mensen die via hun stem op onze website aangaven meer informatie te willen ontvangen. Dus heel gericht naar geïnteresseerden.[/toggle]
[toggle title=”Hennep (SPK, Erik, Roger???)”]De Kempen als grootste hennep- of kempproducent ter wereld (voor de keuze van hennep zie: http://goednieuwskrant.skynetblogs.be/archive/2010/12/18/kempen-voor-hennep.html) Met deze hennep maken we lokaal en op duurzame wijze kleding, isolatie, biobrandstof en papier. Het is aan Kemp dat de Kempen zijn naam dankt. We wensen dit prachtig gewas als ecologisch erfgoed te promoten. Dus zoeken we aansluiting bij Kemp- vzw. We zoeken grondeigenaars, boeren die zich engageren om velden ter beschikking te stellen. Wie engageert zich om kledingworkshops ed op te zetten.[/toggle]
[toggle title=”Cadeau aan de wereld”]De Kempen schenkt het loon van 10.000 werkdagen aan het Zuiden. We organiseren in het voorjaar van 2012 een Kempische Zuiddag onder het mom van ‘work for change’. Jongeren, adolescenten en andere vrijwilligers solliciteren vooraf voor tal van functies in bedrijven en organisaties die ze op de Kempische Zuiddag wensen uit te oefenen. De organisatie of werkgever die de kandidaat voor 1 dag aanneemt stort het loon van die dag door aan een project in het zuiden. Door de job gedurende één dag door iemand anders te laten uitvoeren kunnen zij een frisse kijk krijgen en inspiratie opdoen van eigen klanten, jonge idealisten, vernieuwers of concurrenten. Meer info: http://www.zuiddag.be We zoeken dus zowel sollicitanten die een job willen doen als bedrijven die vrijwilligers voor één dag willen ontvangen.[/toggle]
[toggle title=”10.000 auto’s”]Kan onze regio met 10.000 auto’s minder? Transport is wereldwijd de nummer 1 op vlak van CO2-uitstoot. De Kempen is de regio met het tweede minst uitgebouwde spoorwegnet van Vlaanderen. We promoten particulier autodelen via http://www.autodelen.net/ . We stimuleren mensen om hun vraag en aanbod te registreren. http://www.autodelen.net/content.aspx?url=vraag_aanbod. In het voorjaar van 2012 zorgen we voor 10.000 nieuwe registraties. We promoten met de fiets naar het werk en zoeken naar een systeem om mensen meer te laten liften. SMS nummerplaat naar een bepaald nummer en dan is bestuurder en lifter verzekerd. Was hierover niet enkele jaren geleden een initiatief van taxistop? We zoeken mensen die zich engageren om voor elke afstand van minder dan 4km te fietsen. We zoeken vrijwilligers die briefjes willen stoppen onder elke grote (terrein)wagen waarin we wijzen op zijn nodeloos hoge CO2 uitstoot en dat dit maatschappelijk niet wenselijk is.[/toggle]
[toggle title=”Ik geef leven aan de planeet”]Vleesconsumptie alleen al, is wereldwijd verantwoordelijk voor meer C02 uitstoot dan de transportsector. Wie doet mee aan ‘donderdag veggiedag’?[/toggle]
[/toggles]

En nog vele andere dromen en toekomstprojecten zijn mogelijk.  Hang jouw wagonnetje aan onze trein…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *