Het ontstaan

Op 14 maart 2011 ontstond het SOCIAAL FORUM KEMPEN onder impuls van Departement Sociaal Werk (KHKempen) vanuit het gedachtegoed van het ESF en WSF (Europees- en Wereld Sociaal Forum). Tijdens een opstartavond dachten een zestigtal geïnteresseerden na over de manier waarop de doelstelling ‘streven naar een meer rechtvaardige samenleving’ in de Kempen een uitwerking kon krijgen.

Doelstellingen

Een meer rechtvaardige, democratische en duurzame samenleving in de Kempen stimuleren
Kritisch kijken naar sociale actualiteit(en)
Stimuleren van sociale actie
Een maatschappelijk debat creëren
Signaalfunctie zijn voor sociale ongelijkheid
Stimuleren maatschappelijk engagement
Een breed netwerk zijn van individuen en organisaties

Het Sociaal Forum Kempen

  •  is een onafhankelijk platform dat opkomt voor sociale ongelijkheid en dat een kritische en maatschappelijke stem vertolkt
  • is een netwerk van mensen en organisaties met verschillende achtergronden en interesses, die samenkomen vanuit een gevoeligheid voor onrechtvaardigheid
  • is een forum dat nadenkt over thema’s als armoede, arbeid, diversiteit, huisvesting, welzijn, cultuur, milieu, onderwijs, globalisering
  • wil vanuit een goede analyse en gezamenlijke visie, reageren op de sociale realiteit en actualiteit
  • brengt mensen en organisaties samen die, met een positieve ingesteldheid en vanuit het belang van mensenrechten, willen inzetten op sociale verandering
  • geeft aanzetten tot beweging en actiestreeft naar een meer sociale, duurzame en solidaire Kempen en samenleving

In de beginselverklaring lees je de achterliggende visie van het SFK.

Sta je mee achter het gedachtegoed van het Sociaal Forum Kempen?

Door de beginselverklaring te ondertekenen word je lid en blijf je op de hoogte van onze initiatieven en acties. Ook organisaties kunnen op dezelfde manier mee aansluiten.” Je kan zo lid worden van het SFK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *