beginselverklaring

De uitgebreide beginselverklaring

 1. Het Sociaal Forum Kempen (SFK) streeft naar een meer rechtvaardige, democratische en duurzame samenleving.
  Het SFK stimuleert tot maatschappelijk engagement en actief burgerschap.
 2. Het Sociaal Forum Kempen kijkt kritisch naar sociale ongelijkheid en sociale actualiteit en neemt, vanuit een gezamenlijke visie, een maatschappelijk standpunt in. Het forum heeft op die manier een maatschappelijke signaalfunctie wat betreft sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
 3. Sociale grond- en mensenrechten zijn daarbij de basis. Vanuit deze basisrechten wordt gekeken naar actuele situaties.
  Het SFK creëert een maatschappelijk debat rond sociale thema’s en doet indien nodig aan sociale actie en beleidsbeïnvloeding. De insteken zijn eerder lokaal geformuleerde thema’s, maar van daaruit worden linken gelegd met (inter)nationale sociale uitdagingen.
 4. Het SFK heeft een stuurgroep met een verscheidenheid aan deelnemers, die op regelmatige basis samenkomt om te overleggen, uit te wisselen en indien nodig afspraken te maken. Enkel de stuurgroep van het SFK is gemachtigd om (volgens een duidelijk afgesproken procedure en na alle leden op de hoogte te brengen en de mogelijkheid te bieden om te reageren) een mening te formuleren in naam van het platform.
 5. Het SFK is een open platform, pluralistisch, niet-gouvernementeel en partij-onafhankelijk.
 6. Het SFK vertrekt vanuit een positieve ingesteldheid en gaat vanuit een waarderende en oplossingsgerichte visie op zoek naar gemeenschappelijkheid. Daarbij wordt geloofd in de mogelijkheid van maatschappelijke verandering, zowel in de eigen levensstijl als op maatschappelijk vlak. Een geraaktheid door sociaal onrecht zet deelnemers uit het forum in beweging en stimuleert tot actie.
 7. Het SFK is een open forum met aandacht voor diversiteit. De engagementen en acties van deelnemende organisaties en werkgroepen kunnen dus verscheiden zijn. Het SFK staat open voor de verscheidenheid van haar mensen, naar geslacht, etnische afkomt, cultuur, leeftijd en lichamelijke bekwaamheid. Politieke partijen kunnen geen lid zijn van het SFK.
 8. Het SFK verzet zich tegen elke vorm van geweld. Het veroordeelt alle vormen van discriminatie en verwerpt elke onderwerping van één mens door een ander.
 9. Het SFK is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich voor bovenstaande wil inzetten. Het platform brengt individuen en vertegenwoordigers (werkers of vrijwilligers) van organisaties uit het sociale werkveld en middenveld in de Kempen samen met docenten, onderzoekers en studenten uit het departement Sociaal Werk en zorgt op die manier voor een ‘bindende’ rol.
 10. Het SFK wordt geïnspireerd door het Wereld- en Europees Sociaal Forum en voelt zich daarbij verbonden met hun streefdoel: ‘een solidaire mondialisering met eerbied voor de universele rechten van alle mensen en alle naties ter wereld, een mondialisering die het leefmilieu respecteert en gesteund wordt door democratische internationale instellingen die zich ten dienste stellen van sociale rechtvaardigheid, en gelijkheid.’ Het SFK wil, in het verlengde van het Wereld Sociaal Forum, stimuleren tot internationale samenwerkingsverbanden. Zo worden aanzetten tot verandering verspreid en kan een nieuw wereldburgerschap ontstaan.